"temporarily transfer" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: temporarily transferred
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo transfer
  1. transfer czasownik + temporarily przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    After getting death threats, he was temporarily transferred to another post.

powered by  eTutor logo