"live temporarily" — Słownik kolokacji angielskich

live temporarily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żyj chwilowo
  1. live czasownik + temporarily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    There are 454 homeless Westchester children temporarily living outside the county.

powered by  eTutor logo