"temporarily withdraw" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo cofnij
  1. withdraw czasownik + temporarily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    He temporarily withdrew from political life at the end of his term in November 2000.

powered by  eTutor logo