"temporarily put" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily put kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo połóż
  1. put czasownik + temporarily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The expansion was temporarily put on hold due to the global recession.

powered by  eTutor logo