"temporarily house" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily house kolokacja
Popularniejsza odmiana: temporarily housed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo dom
  1. house czasownik + temporarily przysłówek
    Luźna kolokacja

    At one end of town, for example, stands a motel used by our county to temporarily house families who have lost their homes.

powered by  eTutor logo