"temporarily housed" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily housed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo zapewnić mieszkanie
  1. house czasownik + temporarily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    At one end of town, for example, stands a motel used by our county to temporarily house families who have lost their homes.

powered by  eTutor logo