"temporarily" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

temporarily przysłówek

czasownik + temporarily
Kolokacji: 240
temporarily suspended • temporarily closed • temporarily replaced • temporarily halt • temporarily lose • temporarily stop • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
(9) house, live, reside
Kolokacji: 3
(10) abandon, desert, strand
Kolokacji: 3
(15) forget, bury
Kolokacji: 2
(20) ban, banish, prohibit
Kolokacji: 3
(24) disband, dissolve
Kolokacji: 2
(27) extend, cover, lead, protect
Kolokacji: 4
(29) ground, base, establish
Kolokacji: 3
(30) free, exempt, spare
Kolokacji: 3
(32) cancel, erase
Kolokacji: 2
(33) secure, seal, lodge, stick
Kolokacji: 4
temporarily + przymiotnik
Kolokacji: 14
temporarily insane • temporarily unable • temporarily blind • temporarily unavailable • temporarily absent • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.