"temporarily" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

temporarily przysłówek

czasownik + temporarily
Kolokacji: 240
temporarily suspended • temporarily closed • temporarily replaced • temporarily halt • temporarily lose • temporarily stop • ...
temporarily + przymiotnik
Kolokacji: 14
temporarily insane • temporarily unable • temporarily blind • temporarily unavailable • temporarily absent • ...
(1) insane, blind
Kolokacji: 2
(2) unable, disabled, safe, deaf
Kolokacji: 4
1. temporarily unable = chwilowo niezdolny temporarily unable
2. temporarily disabled = chwilowo dla niepełnosprawnych temporarily disabled
3. temporarily safe = chwilowo bezpieczny temporarily safe
4. temporarily deaf = chwilowo głuchy temporarily deaf

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.