"temporarily" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

temporarily przysłówek

czasownik + temporarily
Kolokacji: 240
temporarily suspended • temporarily closed • temporarily replaced • temporarily halt • temporarily lose • temporarily stop • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
13. temporarily housed = chwilowo zapewnić mieszkanie temporarily housed
15. live temporarily = żyj chwilowo live temporarily
18. temporarily blinded = chwilowo spowodować utratę wzroku temporarily blinded
19. temporarily treat = chwilowo potraktuj temporarily treat
24. temporarily put = chwilowo połóż temporarily put
25. work temporarily = pracuj chwilowo work temporarily
33. temporarily retire = chwilowo przejdź na emeryturę temporarily retire
temporarily + przymiotnik
Kolokacji: 14
temporarily insane • temporarily unable • temporarily blind • temporarily unavailable • temporarily absent • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.