"temporarily left" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily left kolokacja
Popularniejsza odmiana: temporarily leave
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo w lewo
  1. leave czasownik + temporarily przysłówek
    Luźna kolokacja

    He would also temporarily leave one operation to take part in another.

powered by  eTutor logo