"temporarily abandoned" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: temporarily abandon
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo porzucić
  1. abandon czasownik + temporarily przysłówek
    Luźna kolokacja

    "But it would mean you'd have to temporarily abandon your current project."

powered by  eTutor logo