BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"abandon" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

abandon czasownik

abandon + rzeczownik
Kolokacji: 110
abandon ship • abandon plans • abandon hope • abandon blockbusters • abandon one's efforts • abandon one's family • ...
czasownik + abandon
Kolokacji: 19
forced to abandon • decide to abandon • cause to abandon • appear to have been abandoned • refuse to abandon • ...
abandon + przyimek
Kolokacji: 37
abandoned by • abandon after • abandoned during • abandoned in • abandon at • ...
abandon + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 61
largely abandoned • eventually abandoned • completely abandoned • finally abandoned • later abandoned • quickly abandoned • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. largely abandoned = w dużej mierze porzucić largely abandoned
5. later abandoned = później porzucić later abandoned
  • "But it would mean you'd have to temporarily abandon your current project."
  • In 1914 the town was temporarily abandoned after destruction by fire.
  • These treatments have both been abandoned temporarily in the past.
  • There they were left on the ground, seemingly temporarily abandoned.
  • The site was temporarily abandoned during civil wars in the 17th century.
  • For a ship of either force to move on a new planet means temporarily abandoning another.
  • I thought the temporarily abandoned buildings were a perfect place to hide a body.
  • To all appearance it had been temporarily and very lately abandoned.
  • This led to the park temporarily abandoning the fireworks event.
  • Plans to consolidate both organizations together were temporarily abandoned in the mid-1990s.

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.