"temporarily abandon" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo porzuć
  1. abandon czasownik + temporarily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    "But it would mean you'd have to temporarily abandon your current project."

powered by  eTutor logo