BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"finally abandoned" — Słownik kolokacji angielskich

finally abandoned kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w końcu porzucić
  1. abandon czasownik + finally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The city appears to have been finally abandoned by the second half of the 13th century.

powered by  eTutor logo