"temporarily banned" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily banned kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo zabronić
  1. ban czasownik + temporarily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    In Mexico, the movie was temporarily banned for certain audiences.

powered by  eTutor logo