"temporarily forget" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily forget kolokacja
Popularniejsza odmiana: temporarily forgotten
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo zapomnij
  1. forget czasownik + temporarily przysłówek
    Luźna kolokacja

    Perhaps he'd temporarily forgotten how it had been between them.

powered by  eTutor logo