"temporarily forgotten" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo zapomniany
  1. forget czasownik + temporarily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Perhaps he'd temporarily forgotten how it had been between them.

powered by  eTutor logo