"temporarily placed" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily placed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo umieścić
  1. place czasownik + temporarily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The two children were temporarily placed in a foster home.

powered by  eTutor logo