ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"strategically placed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strategicznie umieścić
  1. place czasownik + strategically przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Five or six of his men were placed strategically around us.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo