ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"carefully place" — Słownik kolokacji angielskich

carefully place kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostrożnie miejsce
  1. place czasownik + carefully przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He carefully placed them on the ground and sat down in front of me.

powered by  eTutor logo