ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"placed directly" — Słownik kolokacji angielskich

placed directly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umieszczony bezpośrednio
  1. place czasownik + directly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    This network is placed directly from the red pickup lead to ground.

powered by  eTutor logo