"temporarily reduced" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: temporarily reduce
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo zredukować
  1. reduce czasownik + temporarily przysłówek
    Luźna kolokacja

    When taking off, ground effect may temporarily reduce the stall speed.

powered by  eTutor logo