"temporarily reduce" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily reduce kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo zredukuj
  1. reduce czasownik + temporarily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    When taking off, ground effect may temporarily reduce the stall speed.

powered by  eTutor logo