"temporarily hold" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily hold kolokacja
Popularniejsza odmiana: temporarily held
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo trzymaj
  1. hold czasownik + temporarily przysłówek
    Luźna kolokacja

    We were shown at once to the small room in which the girl was being temporarily held.

powered by  eTutor logo