"temporarily moved" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily moved kolokacja
Popularniejsza odmiana: temporarily move
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo ruszyć się
  1. move czasownik + temporarily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    He will move in with his parents temporarily and keep looking.

powered by  eTutor logo