"temporarily" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

temporarily przysłówek

czasownik + temporarily
Kolokacji: 240
temporarily suspended • temporarily closed • temporarily replaced • temporarily halt • temporarily lose • temporarily stop • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
(9) house, live, reside
Kolokacji: 3
(10) abandon, desert, strand
Kolokacji: 3
1. temporarily blinded = chwilowo spowodować utratę wzroku temporarily blinded
4. temporarily go = chwilowo pójdź temporarily go
17. temporarily fall = chwilowo spadnij temporarily fall
18. temporarily improve = chwilowo popraw się temporarily improve
21. temporarily become = chwilowo stój się temporarily become
22. temporarily revived = chwilowo odzyskać przytomność temporarily revived
24. temporarily lower = chwilowo spuść temporarily lower
25. temporarily obscured = chwilowo zaciemnić temporarily obscured
26. temporarily boost = chwilowo zwiększ temporarily boost
27. temporarily bring = chwilowo przynieś temporarily bring
28. temporarily add = chwilowo dodaj temporarily add
29. temporarily stabilize = chwilowo ustabilizuj temporarily stabilize
30. temporarily recover = chwilowo odzyskaj temporarily recover
31. temporarily revert = chwilowo powróć temporarily revert
32. temporarily reform = chwilowo reforma temporarily reform
33. temporarily come = chwilowo przyjdź temporarily come
34. rise temporarily = wzrośnij chwilowo rise temporarily
35. temporarily confused = chwilowo zamącić w głowie temporarily confused
(15) forget, bury
Kolokacji: 2
(20) ban, banish, prohibit
Kolokacji: 3
(24) disband, dissolve
Kolokacji: 2
(27) extend, cover, lead, protect
Kolokacji: 4
(29) ground, base, establish
Kolokacji: 3
(30) free, exempt, spare
Kolokacji: 3
(32) cancel, erase
Kolokacji: 2
(33) secure, seal, lodge, stick
Kolokacji: 4
temporarily + przymiotnik
Kolokacji: 14
temporarily insane • temporarily unable • temporarily blind • temporarily unavailable • temporarily absent • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.