"temporarily go" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo pójdź
  1. go czasownik + temporarily przysłówek
    Luźna kolokacja

    That will bring the number of employees let go temporarily to 11,900.