"temporarily take" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily take kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo weź
  1. take czasownik + temporarily przysłówek
    Silna kolokacja

    The children had been taken out of school temporarily, so they could not be asked.

powered by  eTutor logo