"temporarily cease" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily cease kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo zaprzestanie
  1. cease czasownik + temporarily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Or maybe in some basic way she'd temporarily ceased to exist for herself.

powered by  eTutor logo