"temporarily blocked" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: temporarily block
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo zablokować
  1. block czasownik + temporarily przysłówek
    Luźna kolokacja

    He was successful in temporarily blocking the introduction of the book into the country.

powered by  eTutor logo