"temporarily ban" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily ban kolokacja
Popularniejsza odmiana: temporarily banned
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo zakaz
  1. ban czasownik + temporarily przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    In Mexico, the movie was temporarily banned for certain audiences.

powered by  eTutor logo