ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"post" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

post rzeczownik

rzeczownik + post
Kolokacji: 139
blog post • Washington Post • trading post • command post • cabinet post • observation post • goal post • Jerusalem Post • Denver Post • ...
post + rzeczownik
Kolokacji: 77
post office • Post Road • post system • post production • Post Office Box • General Post Office • U.S. Post Office • post position • ...
post + czasownik
Kolokacji: 51
Post says • post goes • post obeys • Washington Post reports • blog post provides • ...
czasownik + post
Kolokacji: 109
submit posts • leave one's post • resign one's post • discourage posts • resign from one's post • remove from one's post • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
1. submit posts = przedstaw poczty submit posts
3. post delivered = poczta dostarczyła post delivered
4. post is created = poczta jest utworzona post is created
7. appoint a post = wyznacz stanowisko appoint a post
9. make in one's posts = robić w czyjś poczty make in one's posts
  • He was appointed to his present post on 15 May 2006.
  • He was appointed to the post in 1991, the college said.
  • He was appointed to the post just a month ago.
  • He was appointed to his current post on September 26, 2006.
  • She was appointed to her current post on April 2, 2006.
  • He was appointed to the post on 17 September 2009.
  • He was appointed to the post at the beginning of January 2006.
  • He was appointed to the post on 31 January 2011.
  • He was appointed to the same post in December 2009.
  • He was appointed to the post on 4 August 2011.
(3) discourage, report, notify
Kolokacji: 3
(10) add, tell, comment, mention
Kolokacji: 5
(11) succeed, arrive
Kolokacji: 3
(12) own, feature
Kolokacji: 2
(13) delete, eliminate
Kolokacji: 2
(14) choose, elect
Kolokacji: 3
(15) reward, award
Kolokacji: 2
przymiotnik + post
Kolokacji: 143
ministerial post • diplomatic post • administrative post • top post • military post • senior post • wooden post • previous post • old post • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.