"Washington Post calls" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Washington Post dzwoni
  1. post rzeczownik + call czasownik
    Luźna kolokacja

    The Post is calling its first issue a success.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo