"at posts" — Słownik kolokacji angielskich

at posts kolokacja
Popularniejsza odmiana: at one's post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy pocztach
  1. at przyimek + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A little less than a week later saw me at my post.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo