"at the post" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "at the post" po angielsku

"at the post" — Słownik kolokacji angielskich

at the post kolokacja
Popularniejsza odmiana: at one's post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy poczcie
  1. at przyimek + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A little less than a week later saw me at my post.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo