"make in one's posts" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): robić w czyjś poczty
  1. make czasownik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Your sole reason to post that was to try to show the world that I made errors in all my posts, and thus, trying to show that if I cant get that right, my other opinions will be wrong too.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo