"of Posts" — Słownik kolokacji angielskich

of Posts kolokacja
Popularniejsza odmiana: of posts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z Poczt
  1. of przyimek + post rzeczownik
    Silna kolokacja

    By return of post came an answer from my American.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo