"for posts" — Słownik kolokacji angielskich

for posts kolokacja
Popularniejsza odmiana: for the post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla poczt
  1. for przyimek + post rzeczownik
    Silna kolokacja

    He was looking up the street, the wrong way for his post.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo