"for the post" — Słownik kolokacji angielskich

for the post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla poczty
  1. for przyimek + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He was looking up the street, the wrong way for his post.

    Podobne kolokacje:

podobne do "for the post" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "for the post" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo