KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"between the posts" — Słownik kolokacji angielskich

between the posts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między pocztami
  1. between przyimek + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The body did not return across the floor between the posts.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo