"with posts" — Słownik kolokacji angielskich

with posts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z pocztami
  1. with przyimek + post rzeczownik
    Silna kolokacja

    Yes, you hit the nail on the with the first post.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo