BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"appoint to the post" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "appoint to the post" po angielsku

"appoint to the post" — Słownik kolokacji angielskich

appoint to the post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyznacz do poczty
  1. appoint czasownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was appointed to his present post on 15 May 2006.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo