"Blog Post" — Słownik kolokacji angielskich

Blog Post kolokacja
Popularniejsza odmiana: blog post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Blog Poczta
  1. blog rzeczownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Feel free to use my points for the blog post next week.

    Podobne kolokacje: