"post" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

post rzeczownik

rzeczownik + post
Kolokacji: 139
blog post • Washington Post • trading post • command post • cabinet post • observation post • goal post • Jerusalem Post • Denver Post • ...
post + rzeczownik
Kolokacji: 77
post office • Post Road • post system • post production • Post Office Box • General Post Office • U.S. Post Office • post position • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
1. post office = urząd pocztowy, poczta post office
4. post position = pozycja poczty post position
5. Washington Post Company = Washington Post Spółka Washington Post Company
6. post war = poczta wojna post war
7. post station = stanowisko stacja post station
  • In 1843, the post station had 1,784 residents and 464 buildings.
  • In 1843, the post station had 2,351 residents and 586 buildings.
  • In 1843, the post station had 808 residents and 178 buildings.
  • In 1843, the post station had 1,129 residents and 292 buildings.
  • Currently, the post station is used as a small art gallery.
  • In 1843, the post station had 1,179 residents and 315 buildings.
  • In 1843, the post station had 1,389 residents and 269 buildings.
  • In 1843, the post station had 1,700 residents and 415 buildings.
  • It seems, however; to have had some importance as a post station.
  • In 1843, the post station had 929 residents and 199 buildings.
8. post commander = dowódca poczty post commander
9. post captain = kapitan poczty post captain
10. post master = poczta mistrz post master
(2) Road, Diploma, Street
Kolokacji: 5
(5) Box, box, oak, chaise
Kolokacji: 4
(6) season, mill, time, Fall
Kolokacji: 4
(7) card, hole
Kolokacji: 2
(9) graduate, graduation, reader
Kolokacji: 3
(10) town, Department, Mills
Kolokacji: 3
(11) exchange, move, haste
Kolokacji: 3
(12) pattern, modernism
Kolokacji: 2
(13) Cereal, processing
Kolokacji: 2
(14) parade, world, poll
Kolokacji: 3
(15) disorder, independence, degree
Kolokacji: 3
(17) education, doc
Kolokacji: 2
(18) columnist, editorial, headline
Kolokacji: 3
post + czasownik
Kolokacji: 51
Post says • post goes • post obeys • Washington Post reports • blog post provides • ...
czasownik + post
Kolokacji: 109
submit posts • leave one's post • resign one's post • discourage posts • resign from one's post • remove from one's post • ...
przymiotnik + post
Kolokacji: 143
ministerial post • diplomatic post • administrative post • top post • military post • senior post • wooden post • previous post • old post • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.