"post says" — Słownik kolokacji angielskich

post says kolokacja
Popularniejsza odmiana: Post says
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta oznacza
  1. post rzeczownik + say czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Maybe even a post from him, saying where he was.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo