"in the Washington Post" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: in one's blog post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w Washington Post
  1. in przyimek + post rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was in the post for two years, 1903 to 1905.

    Podobne kolokacje:

podobne do "in the Washington Post" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "in the Washington Post" po polsku

inne
rzeczownik

powered by  eTutor logo