"post claims" — Słownik kolokacji angielskich

post claims kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta twierdzi
  1. post rzeczownik + claim czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, after Jon Oliva and Chris Caffery re-joined Savatage, the album saw a possible release date pushed from 1997 (a post on the Savatage website claimed that it may also have been released prior to the band's then forthcoming album, The Wake of Magellan).

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo