KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"post" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

post rzeczownik

rzeczownik + post
Kolokacji: 139
blog post • Washington Post • trading post • command post • cabinet post • observation post • goal post • Jerusalem Post • Denver Post • ...
post + rzeczownik
Kolokacji: 77
post office • Post Road • post system • post production • Post Office Box • General Post Office • U.S. Post Office • post position • ...
post + czasownik
Kolokacji: 51
Post says • post goes • post obeys • Washington Post reports • blog post provides • ...
czasownik + post
Kolokacji: 109
submit posts • leave one's post • resign one's post • discourage posts • resign from one's post • remove from one's post • ...
przymiotnik + post
Kolokacji: 143
ministerial post • diplomatic post • administrative post • top post • military post • senior post • wooden post • previous post • old post • ...
przyimek + post
Kolokacji: 23
in one's blog post • from one's post • at one's post • by post • of posts • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
(1) in, from, at, by, of, ...
Kolokacji: 11
  • He wanted me to step down from my post as music director.
  • What I got from the post, was to pay attention.
  • Perhaps his very being here had been the answer to her call from the post.
  • He stood down from the post in 2008 for health reasons.
  • In 1869 he was forced to step down from his post because of health problems.
  • Let me give you an example from my previous post.
  • He was removed from his post less than 7 months later.
  • She retired from her post at the Central in 1955.
  • He retired from the post five years later in 1861.
  • He retired from the post at the end of 2003.
5. by post = pocztą (np. wysyłać coś pocztą) by post
8. past the post = za pocztą past the post

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.