"name to the post" — Słownik kolokacji angielskich

name to the post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): imię do poczty
  1. name czasownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was named to his post a year ago in June.

    Podobne kolokacje:

podobne do "name to the post" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "name to the post" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo