"in post" — Słownik kolokacji angielskich

in post kolokacja
Popularniejsza odmiana: in one's blog post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w poczcie
  1. in przyimek + post rzeczownik
    Silna kolokacja

    He was in the post for two years, 1903 to 1905.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo